ขอขอบพระคุณ..คุณธีระวัฒน์ ที่ตัดสินใจซื้อรถแท็กซี่คันแรก ที่นครธนขอให้กิจการ เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะคะ