ขอขอบคุณลูกค้าvip….คุณพรชัยและคุณมาดีนา ที่มอบความไว้วางใจมาออกรถที่โตโยต้านครธน ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะคร้า