ขอบพระคุณ..คุณชญานิช จันทร์แปลงที่มอบความไว้วางใจมาออกรถ แท็กซี่ป้ายแดงคันแรกที่นครธน ขอให้ร่ำรวยๆนะคร้า